2 4

Croeso i Ysgol Cwrt Henri

Croeso i wefan ein hysgol. Rydym yn gobeithio y byddwch yn ei chael yn ddefnyddiol, yn ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth. Rydym yn anelu i wneud dysgu yn brofiad pleserus, llawn hwyl a hyderwn y caiff hyn ei gyfleu yn ein gwefan.
Rydym yn parhau i ddatblygu a diweddaru cynnwys ein gwefan yn barhaus.