Saif Ysgol Cwrt Henri rhyw dafliad carreg o Gastell Dryslwyn yn Nyffryn Tywi.  Fe’i lleolir ym mhentref Dryslwyn oddeutu ½ milltir o’r A40 ar heol Llanfynydd.  
Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg yw Ysgol Cwrt Henri sy’n gwasanaethu ardaloedd Cwrt Henri, Dryslwyn, Llanfynydd, Derwen Fawr, Capel Isaac a Llangathen.  Derbynnir disgyblion i’r ysgol ar ddechrau’r tymor mae’r plentyn yn cael ei benblwydd yn bedair oed.  
 
Mae awyrgylch yr ysgol yn un groesawgar a diogel.  Mae pob plentyn yn cael y cyfle ac yn cael ei annog i gyflawni ei wir botensial, nid yn unig yn academaidd ond yn gymdeithasol ac yn ysbrydol. 
 
Yn y wefan yma gallwch ddarganfod gwybodaeth am sawl agwedd o fywyd yr ysgol.  Gobeithio y gwnewch chi fwynhau ymweld a’n safwe ysgol!