CORFF LLYWODRAETHOL YR YSGOL 
 
Mrs. S Collins            Cyfetholwyd (Cadeirydd)
Mrs. L. Evans             Awdurdod Llai
Mr. A. Jones               Cymunedol (Is-gadeirydd)
Miss H. Pugh              A.A.Ll
Cllr M Charles            A.A.Ll
Mrs. B. Jones             Rhiant
Mr. M. Reardon           Rhiant
Mrs. H Rice                Rhiant
Mr. M. Jones               Pennaeth
Mrs. B. Howells           Athrawes
Mrs. S. Childs             Clerc