Llawlyfr Ysgol

 Prospectws   Cliciwch yma i ddarllen ein Llawlyfr Ysgol

 

GRANT DATBLYGIAD DISGYBLION 
 
Defnyddir Grant Amddifadedd Disgyblion i ddarparu cymorth ychwanegol i ddisgyblion mewn llythrennedd a rhifedd. Dyraniad Grant Amddifadedd Disgyblion [ar gyfer 2017/18]: £9,250  
 
POLISI DIOGELU PLANT
Mae gan yr ysgol bolisi Diogelu Plant. Mae croeso i rieni gysylltu â'r ysgol ar unrhyw adeg i dderbyn copi o'r polisi. Am unrhyw fater ynglyn â Diogelu Plant cysylltwch â: Mr. Marc Jones (Pennaeth): Person dynodedig â chyfrifoldeb dros Ddiogelu Plant. Mr. Alun Jones: Llywodraethwr â chyfrifoldeb dros Ddiogelu Plant.