Pob dymuniad da i 'n disgyblion blwyddyn 6 a fydd yn dechrau yn eu hysgolion uwchradd gwahanol ym mis Medi. Pob lwc i chi gyd - byddwn yn gweld eich eisiau!

Ar ddydd Mawrth, 18fed Gorffennaf, aeth Dosbarth Mr Jones ar ymweliad â Chanolfan Gwlyptir Penclacwydd. Cafwyd amser da yn chwilio am, ac adnabod gwahanol drych…

Ar ddydd Iau, Gorffennaf 13eg, aeth plant y Cyfnod Sylfaen i ymweld â Phentywyn. Aethom i'r amgueddfa i weld Babs y car rasio a chawsom amser arbennig yn chwara…

Cafwyd noson lwyddiannus a phleserus iawn.  Bu pawb yn mwynhau prynu nwyddau o'r stondinau gwahanol, gwrando ar y band ffantastig a bwyta llond eu boliau- raps …