Cafwyd noson lwyddiannus a phleserus iawn.  Bu pawb yn mwynhau prynu nwyddau o'r stondinau gwahanol, gwrando ar y band ffantastig a bwyta llond eu boliau- raps cig moch, ffynnon siocled a cibabs ffrwythau.  Diolch i bawb am eu cefnogaeth.