Ar ddydd Mawrth, 18fed Gorffennaf, aeth Dosbarth Mr Jones ar ymweliad â Chanolfan Gwlyptir Penclacwydd.

Cafwyd amser da yn chwilio am, ac adnabod gwahanol drychfilod yn y pyllau dwr.  Buom hefyd yn bwydo nifer o adar gwahanol.