Ar ddydd Iau, Gorffennaf 13eg, aeth plant y Cyfnod Sylfaen i ymweld â Phentywyn.

Aethom i'r amgueddfa i weld Babs y car rasio a chawsom amser arbennig yn chwarae ar y traeth a gwneud cestyll tywod penigamp!!